Tilbud fra Agera

Agera.dk er et hjemmeside hvor du kan indhente tilbud på alle mulige slags arbejdsopgaver. Det har i lang tid været muligt at sammenligne priser på diverse fysiske produkter direkte på internettet, men da diverse typer håndværksarbejde og konsulentydelser er meget svære at sammenligne, har det hidtil været ret svært, for ikke at sige umuligt, at sammenligne ydelserne online.

Sagen er jo at eksempelvis et Sony DCR-TRV240 videokamera kun har en enkelt parameter, man kan sammenligne forhandlerne af produktet på: Prisen. Men udførelse af f.eks. revisionsarbejde er en helt anden karakter: Her er prisen bestemt en parameter, men erfaringen, produktivitet, kvalitet, leveringstid, service osv. er en masse andre parametre, som virksomhederne også skal konkurrere på. Dermed bliver det meget svært for forbrugeren at indhente eksempelvis priser på revision.

På Agera kan man indhente gode tilbud på alle disse ting – f.eks. også finde sin nye revisor, bogholder eller anden form for økonomiske rådgiver. Det fungerer ved at man udfylder et skema og herefter bliver opgaven læst igennem af en medarbejder fra Agera ApS. Dette sker for at kvalitetssikre opgaven: Er dette rent faktisk en opgave som revisorer beskæftiger sig med? Er der noget relevant info, som revisorerne mangler for at kunne afgive det mest retvisende tilbud. Herefter vil opgaven blive sendt ud til Ageras partner-virksomheder, hvorefter disse kan tage kontakt til kundeemnet. Kunden vil også modtage en e-mail hvor man kan se hvilke virksomheder, man bliver anbefalet. På den måde kan man som kunde gå ind og læse lidt mere om virksomheden, inden man bliver kontaktet, hvilket for de fleste er meget betryggende.

Så simpelt kan kunsten at indhente tilbud gøres. Generelt er markedet request for quotation i fremgang i Danmark, og det er absolut ikke uden grund. Det er uden tvivl fremtiden – både for forbrugerne, men også for de for tiden nødlidende virksomheder.